Lakeasuo

Forus suunnittelee aurinkovoima­puistojen kokonaisuutta Lopelle ja Tammelaan

Hanke koostuu Lopen Lakeasuolle, Mullisuolle, Turistonsuolle, Siilisuolle, sekä Tammelan Haukivahonsuolle suunnitelluista aurinkopaneelikentistä. Yhteensä hankealueen koko on 412 hehtaaria. Arvioitu aurinkovoimalan teho tulisi olemaan n. 200MWp.

Voimalan teho tulisi olemaan n. 200MWp

Yleisesittely

Forus Oy toimii hankekehittäjänä ja tavoitteemme on kehittää aurinkovoimaa huomioiden luonnon monimuotoisuus ja edistää hiilineutraaliustavoitteita. Hankkeen rahoituksesta, teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa tanskalaisen Better Energyn suomalainen hankeyhtiö. Yritys jää myös voimalan omistajaksi ja vastaa sähkön tuottamisesta ja myynnistä.

Alustavan suunnitelman mukaan aurinkopuisto kytketään kantaverkkoon 400 kV jännitetasossa Vojakkalan sähköasemalle. Vojakkalasta Haukivahonsuolle, sekä Räyskälän kantatien pohjoispuolelta olemassaolevalta sähkölinjalta Lakeasuolle vedetään ilmajohdot. Muilla alueilla kytkentä tapahtuu maakaapeleilla.

Sijainti

Lakeasuo sijaitsee Vojakkalan ja Leppälammin välisellä alueella. Mullisuo sijaitsee Rautakoskentien varrella Lakeasuon itäpuolella. Turistonsuo sijaitsee Kaartlammin ja Rautakoskentien välillä. Siilisuon alue sijaitsee Kaartjoen, Kurtlammin ja Kurjenkukkulan välisellä alueella.  Haukivahonsuo sijaitsee muista alueista enemmän irrallaan Vojakkalasta luoteeseen Valtatie 10 varrella.

 

 

Ajankohtaista

  • Luontoselvitykset ja maaperätutkimukset alueelle tilattu.

Hankkeen
alustava aikataulu

  • Luvitusprosessi käynnistyy syksyllä 2023
  • Rakentaminen alkaa 2025-2027

Kaikki hankkeen alueet ovat ojitettua suometsää. Koko varattua hankealuetta ei tulla peittämään paneeleilla, vaan alueille pyritään sijoittamaan paneelikentät niin, että kentiltä ei ole suoraa näköyhteyttä esimerkiksi Kaartjoen tai Leppälammin alueen vakinaisiin- tai loma-asuntoihin. Samaten pyritään minimoimaan haitat eläinten, sekä ihmisten liikkumiselle alueilla.

Uutisointia hankkeesta

forus_dee

Tanskalaisyhtiö haluaisi aurinkovoimaa suoalueelle Lopella. Aurinkopaneelit tulisivat Lopella enimmäkseen Lakeasuon alueelle.

forus_dee

Yleisötilaisuus: Tiistaina tietoa tarjolla Lopelle suunnitelluista aurinkovoimaloista

Ota yhteyttä!

Mikael Marisa

Projektipäällikkö
mikael@forus.fi
+358 40 8388 259