Verkko­aurinko­voima

Aurinkovoimaa Suomessa vastuullisimmalla tavalla

Aurinkovoima tarjoaa vihreää, kestävää energiaa, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä, vahvistaa biodiversiteettiä ja on myös halvempaa kuin kivihiili, öljy tai kaasu. Se on maailman halvin sähkönlähde ja nopein keino Suomelle vähentää sähkön tuontia.

Toimintapamme keskiössä on luonnon monimuotoisuuden kehittäminen, yhteisöjen ja sidosryhmien erilaisten tarpeiden huomioiminen sekä hiilineutraalisuustavoitteiden edistäminen.

Etsimme yli 50ha maa-alueita alle 100km etäisyydellä rannikosta. 

Tarvitsemme merkittävästi lisää aurinkoenergiaa Suomeen

Nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen ja vihreään energiaan

Aurinkovoimalla on keskeinen osa vihreään energiaan siirtymisessä, jotta päästään irti fossiilisista polttoaineista.

Synergiaedut suomalaisen tuulivoiman kanssa

Aurinkovoima ja tuulivoima ovat toistensa parhaita ystäviä. Tuuli puhaltaa enemmän yöllä ja talvella, kun taas aurinko paistaa kirkkaimmin päivällä ja kesällä.

Biodiversiteetin lisääminen hoitamallamme maalla

Ihmisten voimakkaasti hyödyntämillä maa-alueilla aurinkopuistot voivat auttaa lisäämään biologista monimuotoisuutta ja suojelemaan tai luomaan elinympäristöjä kasveille, hyönteisille ja eläimille.

”Yhteistyö Forusin kanssa on ollut erinomaista. Arvostan heidän tavoitteitaan ja idealismia vaikuttaa työllään ympäristön suojelemiseksi. Heidän proaktiivisuus ja kyky etsiä sekä luoda ratkaisuja ovat erinomaisella tasolla. Uskonkin vahvasti, että yhteistyömme tulee jatkumaan.”

Denis Strandell, Hangon kaupunginjohtaja

Hankekehitys

Maanhankinta

Forus tekee esiselvityksen arvioidakseen alueesi mahdollista soveltuvuutta aurinkoenergian käyttöön. Metsänkasvattajalle, turpeen tuottajalle sekä viljelijälle on lukuisia mahdollisuuksia maan kaksoiskäytölle

Maanhankintasopimus

Forus ostaa tai kumppanimme Better Energy vuokraa maan 40 vuodeksi. 

Kaavoitus ja luvittaminen

Teollisen mittaluokan aurinkovoimalan maankäytön muutoksia ja luvittamista tarkastellaan hankekohtaisesti kunnan viranomaisten, ELY-keskuksen ja muiden viranomaistahojen kanssa. Teemme jokaisesta hankkeesta ympäristöselvityksen sekä minimissään tarveharkintapyynnön ympäristöaikutusten arvioinnista sekä järjestämme hankealueilla yleisötilaisuuksia paikallisten tahojen ja asukkaiden kuulemiseksi.

 

Verkkoliityntä

Hankkeiden sijainnin optimoinnilla minimoimme verkkoliityntöjen etäisyydet. Johtoreiteille tarvittavat maa-alueet pyritään aina ensisijaisesti neuvottelemaan ja sopimaan maanomistajien kanssa. Teemme läheistä yhteistyötä verkkoyhtiöiden kanssa ja pyrimme edistämään tehokkaita tapoja hyödyntää verkkokapasiteettia. 

Projektisuunnittelu ja rakentaminen

Forus tekee tarvittavat selvitykset, hakee tarvittavat luvat ja vastaa voimalaitoksen liittämisestä sähköverkkoon. Voimalaitoksen tekninen suunnittelu, rakentaminen
ja kunnossapito ovat Better Energyn vastuulla. 

Ylläpito

Kun voimalaitos on liitetty verkkoon ja tuottaa sähköä, Better Energy tekee vuosittain tarkastukset ja huollot varmistaaksemme optimaalisen hyötysuhteen.

Better Energy yhteistyö

Olemme paikallinen kumppanisi aurinkovoimahankkeiden toteuttamisessa. Näin maan mahdollinen omistajuus säilyy aina Suomessa. 

Teemme yhteistyötä kansainvälisesti tunnetun ja kokeneen Better Energyn kanssa, jonka resurssit ja osaaminen mahdollistavat parhaan tuoton projektillesi.

Forus kehittää hankkeet rakennusvalmiiksi ja Better Energy rahoittaa sekä rakentaa ne, jonka jälkeen sähkö myydään verkkoon.

Lue lisää yhteistyöstä Better Energyn kanssa.

Etsimme verkkoaurinkovoimaan soveltuvaa maata

Verkkoaurinkovoimaan soveltuvat parhaiten maa-alueet lähellä rannikkoa. Etelä-Suomessa etsimme maa-alueita alle 100km ja Länsi-Suomessa sekä Pohjanmaalla alle 50km etäisyydellä rannikosta. Etsimme yli 50 hehtaarin kokoisia maa-alueita, jotka voidaan joko ostaa tai vuokrata. Maanomistajan myydessä maa-alueensa, Forusin tytäryhtiö ostaa maan ja maa jää suomalaiseen omistukseen. Mikäli maa-alue vuokrataan, kumppanimme Better Energy vuokraa sen. 

Yhdessä Better Energyn kanssa ajattelemme pitkäjänteisesti, jotta biodiversiteetti ja aurinkovoimaloiden koko +30 vuoden elinkaari on huomioitu kattavasti. Tavoitteenamme on tuottaa ilman tukia mahdollisimman kestävästi tuotettua ja halpaa aurinkoenergiaa, joka vie meitä nopeasti kohti vihreää siirtymää. 

Ajankohtaista

Forus ja Better Energy tavoittelevat 1000 MW aurinkoenergiaa SuomeenSuuri aurinkosähköpuisto voisi käynnistyä Lappeenrannassa vuonna 2026 – sen tuottama sähkö riittäisi 150 000 kerrostalokaksiolle

Miehikkälään suunnitellaan aurinkovoimalaa – kunnanjohtaja: "Siitä on merkittävä imagohyöty"


Better Energy builds 1GW Finnish PV partnership


Ota yhteyttä!

Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Kaakkois- ja Itä-Suomi