Säärensuo-Ympyrkämäenrahka-Linturahka

Forus suunnittelee aurinkopuistoa Koski TL:n Säärensuon-Linturahkan-Ympyrkä­mäenrahkan alueille

Voimala tuottaisi vuosittain sähköä noin 53 gigawattituntia sähköä. Se vastaisi noin 20 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Voimalan rakennustöiden ennakoidaan alkavan vuonna 2025.

Yleisesittely

Forus Oy on tehnyt esisopimukset maanomistajien kanssa maan hankinnasta Säärensuon-Linturahkan-Ympyrkämäenrahkan alueella aurinkovoimalan rakentamista varten.

Hankealueen koko on noin 175 hehtaaria, josta noin 82 hehtaarille asennetaan aurinkopaneeleja. Voimala tuottaisi vuosittain sähköä noin 53 gigawattituntia sähköä. Se vastaisi noin 20 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Tavoitteena on kehittää aurinkovoimaa vastuullisimman tavalla. Se tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden jatkuvaa huomioimista ja hiilineutraaliustavoitteiden edistämistä. Hankkeen rahoituksesta, teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa tanskalaisen Better Energyn suomalainen hankeyhtiö. Yritys jää myös voimalan omistajaksi ja vastaa sähkön tuottamisesta ja myynnistä.

Sijainti

Säärensuon-Linturahkan-Ympyrkämäenrahkan alue sijaitsee n. 6 kilometria Koski TL:n keskustasta pohjoiseen. Alue on ojitettua suometsää ja hiekkapohjaista metsää. Hankealueen ympäristö on harvaan asuttua.

Aurinkopuisto kytketään 110kV jännitetasossa kantaverkkoon ilmajohdolla alueen eteläpuolitse kulkevaan Lieto-Forssa voimalinjaan.

Ajankohtaista

  • Säärensuon hankkeen yleisötilaisuus 11.7. kello 18:00 Kosken kunnantalolla.

Hankkeen
alustava aikataulu

  • Voimalan rakennustöiden ennakoidaan alkavan vuonna 2025.

Uutisointia hankkeesta

20220926_151747

Forus ja Better Energy tuovat 1000 MW aurinkoenergiaa Suomeen

Ota yhteyttä!

Mikael Marisa

Projektipäällikkö
mikael@forus.fi
+358 40 838 8259