Konnunsuo

Forus suunnittelee aurinkopuistoa Lappeenrannan Konnunsuolle

Valmistuessaan 250 MVA:n voimala tuottaisi vuodessa noin 275 gigawattituntia uusiutuvaa sähköä. Se vastaisi 150 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta. 

Hanke on yksi Suomen suurimmista suunnitelluista aurinkovoimahankkeista.

Yleisesittely

Forus Oy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lappeenrannan Konnunsuon entiselle turvetuotantoalueelle. Hanke on yksi suurimmista suunnitelluista aurinkovoimahankkeista Suomessa. Hankealueen koko on 446 hehtaaria ja arvioitu aurinkovoimalan teho tulisi olemaan n. 250 MVA. Energiahuollon alueita hankealueesta on n. 336 hehtaaria ja loppuosa hankealueesta on suojavihervyöhykkeitä sekä luontoalueita.

Hankekehittäjänä hankkeessa toimii suomalainen Forus Oy, jonka tavoitteena on kehittää aurinkovoimaa huomioiden luonnon monimuotoisuus ja edistää hiilineutraaliustavoitteita. Hankkeen rahoituksesta, teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa tanskalaisen Better Energyn suomalainen hankeyhtiö. Yritys jää myös voimalan omistajaksi ja vastaa sähkön tuottamisesta ja myynnistä.

Sijainti

Konnunsuo sijaitsee Lappeenrannan kaupungin alueella noin 14 kilometriä taajamasta itään. Konnunsuo on vanhaa alavaa turvetuotantoaluetta, jossa turvetuotanto on päättynyt. Hankealueen luoteispuolella kohoaa Kukkuroinmäki, jonka juurella on Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n käsittelykeskus. Hankealueen itäpuolella olevalle vanhalle turpeennostoalueelle suunnitellaan lintukosteikkoa. Hankealueen ympäristö on harvaan asuttua, ja sitä reunustavat erilaiset maa- ja metsätalousalueet.

Aurinkopuisto kytketään kantaverkkoon 110 kV jännitetasossa. Noin kahden kilometrin mittainen siirtolinja (ilmajohto) rakennetaan muuntamoalueelta olemassa olevaan verkkoon Yllikkälä-Vuoksi-johtolinjalle, josta johtimet jatkavat matkaa olemassa olevien pylväsrakenteiden alaorsilla. Tälle välille ei tarvitse raivata tai pystyttää uusia pylväitä. Varsinainen verkkoliitäntäpiste on Vuoksin sähköasemalla, jonka omistaa Fingrid.

Ajankohtaista

Hankkeen
alustava aikataulu

  • YVA-tarveharkinta valmistui toukokuussa 2023
  • Lappeenrannan osayleiskaava valmistuu alkusyksystä 2024
  • Hankkeen luvitus valmis syksyllä 2024
  • Voimalan rakentaminen 2025-2026

Uutisointia hankkeesta

20220926_150626

Lappeenrantaan suunnitteilla aurinkovoimala jonka-tuotantokapasiteetti vastaa 150 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta

Forus ja Lappeenranta yhteistyö verkkoaurinkovoima Konnunsuo

Suuri aurinkosähköpuisto voisi käynnistyä Lappeenrannassa vuonna 2026 – sen tuottama sähkö riittäisi 150 000 kerrostalokaksiolle

Lappeenranta verkkoaurinkovoima Konnunsuo

Konnunsuolle suunniteltu aurinkovoimala on ympäristöjohtaja Ilkka Räsäsen mielestä lähes lottovoitto – Kapasiteetti vastaisi 150 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta

Konnunsuo Lappeeranta aurinkosähkö

Hankekehittäjä Forus arvioi Konnunsuolle kaavaillun aurinkovoimalan kustannusten olevan satoja miljoonia euroja – Lappeenrannan ympäristöjohtaja pitää lähes lottovoittona

Ota yhteyttä!

Arto Ylönen

Projektipäällikkö
arto@forus.fi
+358 40 648 1833