Kyyrönsuo - Kontiolahdella

Forus suunnittelee aurinkopuistoa Kontiolahden Kyyrönsuolle

Valmistuessaan 166 MVp:n aurinkopuisto tuottaisi vuodessa noin 148 gigawattituntia uusiutuvaa sähköä. Se vastaisi 72 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.
Tavoitteena on saada rakennuslupa 2023 vuoden aikana.

Yleisesittely

Suunnittelemme Kontiolahden Kyyrönsuolle aurinkopuistoa, jonka koko on noin 180 hehtaaria, kokonaisteho noin 166 MWp ja joka valmistuessaan tuottaisi noin 148 GWh uusiutuvaa sähköä. Tämä vastaa noin 72 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Aurinkovoimahanke tukee alueen elinvoimaisuutta mahdollistamalla uusiutuvan energian tuotannon Kontiolahdella.

Alue koostuu entisestä turvetuotantoalueesta, suometsästä ja noin 30 hehtaarin peltoalueesta. Alueella sijaitsee myös Kontiolahden kaupungin toteuttama turvemaan ennallistamisalue, joka säilyy entisellään myös rakennusvaiheen ja aurinkopaneelien asentamisen jälkeen. Entisellä turvatuotantoalueella tutkitaan jo nyt keinoja maaperän ennallistamiseksi ja tavoitteena on parantaa myös hankealueen luontoarvoja ennallistamisen keinoin ja yhdistää uusiutuvan energian tuotanto.

Sijainti

Hanke sijoittuu alkuperäisen Lehmon yleiskaavan alueelle Kyyrönsuolle ja sen itäpuoleisille ojitetuille suometsille. 

 

Ajankohtaista

Alueelle ollaan laatimassa osayleiskaavaa, josta Forus on laatinut kaavoitussopimuksen Kontiolahden kunnan kanssa. Kaava-alue sijoittuu pääosin aikaisemman Lehmon yleiskaavan alueelle, josta aurinkovoimakaava on lohkaistu omaksi alueekseen.

Hankkeen kaavoittajakonsulttina toimii FCG.

Hankeelle tullaan laatimaan YVA-tarveharkinta.

Yleisötilaisuus järjestettiin Kontiolahdella 12.4.2023 klo 17:00-18:30 Kunnantalon valtuustosalissa (Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti).

Hankkeen alustava aikataulu

Uutisointia hankkeesta

Kyyrönsuon osayleiskaavan yleisötilaisuus

Kontiolahden aurinkovoimala saattaa saada rakennusluvan jo vuoden lopussa

Kontiolahteen kaavaillaan laajaa aurinkovoimapuistoa – Taustalla tanskalainen vihreän energian yhtiö

Keskustelutilaisuudessa Kyyrönsuon aurinkovoimalan mahdollistavasta osayleiskaavasta ei noussut esiin suuria huolenaiheita

Ota yhteyttä!

Arto Ylönen

Projektipäällikkö
arto@forus.fi
+358 40 648 1833 

Christian Kumpula

Projektipäällikkö
christian@forus.fi
+358 50 306 6053