Kyyrönsuo

Forus suunnittelee aurinkopuistoa Kontiolahden Kyyrönsuolle

Valmistuessaan aurinkopuisto tuottaisi vuodessa noin 120 gigawattituntia uusiutuvaa sähköä. Se vastaisi 60 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Tavoitteena on saada hankkeen luvitus valmiiksi 2024 vuoden aikana.

Yleisesittely

Suunnittelemme Kontiolahden Kyyrönsuolle aurinkopuistoa, jonka koko on noin 165 hehtaaria, joka valmistuessaan tuottaisi noin 120 GWh uusiutuvaa sähköä. Tämä vastaa noin 60 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Aurinkovoimahanke tukee alueen elinvoimaisuutta mahdollistamalla uusiutuvan energian tuotannon Kontiolahdella.

Alueella sijaitsee myös Kontiolahden kaupungin toteuttama turvemaan ennallistamisalue, joka säilyy entisellään myös rakennusvaiheen ja aurinkopaneelien asentamisen jälkeen. Entisellä turvatuotantoalueella tutkitaan jo nyt keinoja maaperän ennallistamiseksi ja tavoitteena on parantaa myös hankealueen luontoarvoja ennallistamisen keinoin ja yhdistää uusiutuvan energian tuotanto.

Ilmasto­vaikutukset

0 gCO2e/kwh

Aurinkosähkön ominaispäästö

0 t CO2e

Päästövähennys elinkaarenaikana

- 0 t CO2e

Maankäytön muutosten vaikutus

Kontionlahden Kyyrönsuolle suunnitellusta aurinkovoimahankkeesta on laadittu ilmastovaikutusselvitys. Selvityksessä on tutkittu rakennettavan aurinkovoimalan vaikutusta ilmaston lämpenemiseen.

 1. komponenttien ja rakenteiden elinkaariarvioinnin keinoin.
 2. voimalan rakentamisen yhteydessä tehtävien maankäytön muutosten hiilitasearvion avulla.
 3. elinkaaren aikana tuotetun sähkön päästövaikutukset kolmen eri skenaarioanalyysin avulla.

 

Selvitys perustuu alustaviin suunnitelmiin ja oletuksiin aurinkovoimalan rakenteesta ja koosta. Suunnitelmat tarkentuvat hankkeen edetessä, ja hiilitaseselvitystä päivitetään tarvittaessa.

Sijainti

Hanke sijoittuu alkuperäisen Lehmon yleiskaavan alueelle Kyyrönsuolle ja sen itäpuoleisille ojitetuille suometsille. 

 

Ajankohtaista

 • YVA-tarveselvitys valmistui 2023
 • Päätös YVA-tarveharkinnasta saatiin syksyllä 2023. Pohjois-Karjalan ELY-keskus päätti, että YVA-menettelyä ei sovelleta hankkeeseen.
 • Kontiolahden kunnanvaltuusto hyväksyi Kyyrönsuon osayleiskaavan kokouksessaan 18.3.2024.

Hankkeen
alustava aikataulu

 • YVA-tarveharkinta valmistui 2023
 • Osayleiskaava, 18.3.2024
 • Suunnittelutarveratkaisu 2024
 • Rakennuslupa 2024
 • Voimalan rakentaminen 2025-2026

Uutisointia hankkeesta

Kyyrönsuon osayleiskaavan yleisötilaisuus

Kontiolahden aurinkovoimala saattaa saada rakennusluvan jo vuoden lopussa

Kontiolahteen kaavaillaan laajaa aurinkovoimapuistoa – Taustalla tanskalainen vihreän energian yhtiö

Keskustelutilaisuudessa Kyyrönsuon aurinkovoimalan mahdollistavasta osayleiskaavasta ei noussut esiin suuria huolenaiheita

Ota yhteyttä!

Arto Ylönen

Projektipäällikkö
arto@forus.fi
+358 40 648 1833 

Christian Kumpula

Projektipäällikkö
christian@forus.fi
+358 50 306 6053