Lepästensuo

Forus suunnittelee aurinkopuistoa Miehikkälän Lepästensuolle

Voimala tuottaisi vuodessa noin 109 gigawattituntia uusiutuvaa sähköä. Se vastaisi 54 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Voimalan rakennustöiden ennakoidaan alkavan vuoden 2025 aikana.

Yleisesittely

Forus Oy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Miehikkälään Lepästensuolle. Hankealueen koko on 134 hehtaaria ja arvioitu aurinkovoimalan teho tulisi olemaan n. 100 MW.

Hankekehittäjänä hankkeessa toimii suomalainen Forus Oy, jonka tavoitteena on kehittää aurinkovoimaa huomioiden luonnon monimuotoisuus ja edistää hiilineutraalius- tavoitteita. Hankkeen rahoituksesta, teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa tanskalaisen Better Energyn suomalainen hankeyhtiö. Yritys jää myös voimalan omistajaksi ja vastaa sähkön tuottamisesta ja myynnistä.

Aurinkovoimalahanke on monin tavoin Miehikkälän uuden kuntastrategian mukainen asia. Haluamme edistää kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.” kertoo Miehikkälän kunnanjohtaja Arto Ylönen. 

Meidän foruslaisten on helppo jakaa nämä samat tavoitteet Miehikkälän kunnan kanssa ja olemme erittäin iloisia alkavasta yhteistyöstä.

Sijainti

Lepästensuo sijaitsee Miehikkälän kunnassa Kaakkois-Suomessa. 

Aurinkopuisto kytketään kantaverkkoon 110 kV jännitetasossa olevaan voimajohtoon, joka sijaitsee hankealueella. 

Ajankohtaista

  • Luontoselvitykset tehtiin vuoden 2023 aikana.
  • Miehikkälän kunnanhallitus on 12.12.2022 § 162 päättänyt ryhtyä laatimaan oikeusvaikutteista Lepästensuon yleiskaavaa.
  • Lepästensuon yleiskaava tuli lainvoimaiseksi 26.3.2024

Hankkeen
alustava aikataulu

  • Yleiskaava hyväksyttiin helmikuussa 2024
  • Suunnittelutarveratkaisu kevät 2024
  • Rakennuslupa kevät 2024
  • Voimalan rakentaminen 2025-2026

Uutisointia hankkeesta

Christian Kumpula Forus verkkoaurinkovoima hankekehitys

Miehikkälässä esiteltiin tulevaa aurinkovoimalaa – Hankkeen luvattiin työllistävän lähiseudun väkeä

MicrosoftTeams-image (22)

Miehikkälä nettoaa aurinkovoimalasta vuosittain sievoisen summan: "Tavoite on, että voimala pystyisi toimimaan 30-50 vuotta"

20220926_150626

Miehikkälään suunnitellaan aurinkovoimalaa – kunnanjohtaja: "Siitä on merkittävä imagohyöty"

20220926_151747

Jättimäisen aurinkovoimalan tulo nytkähti eteenpäin – maaperätutkimukset näyttävät, onnistuuko voimalan sijoittuminen Miehikkälään

20220926_144818

Miehikkälän Lepästensuon aurinkovoimalan kaavoitus käynnistyi

Screen Shot 2023-04-01 at 10.50.06

Lepästensuon yleiskaavan OAS nähtävillä 6.4.-8.5.2023

Ota yhteyttä!

Christian Kumpula

Projektipäällikkö
christian@forus.fi
+358 50 306 6053