ELY-keskukselta tukea verkkoaurinkovoimahankkeiden kehittämiseen

Saimme tukea verkkoaurinkovoimahankkeiden kehittämiseen

Projektissa Forus selvitti verkkoaurinkovoimalan kehittämiseen liittyviä teknisiä ja taloudellisia riippuvaisuuksia. Projektissa saatiin selville olennaisimmat asiat liittyen verkkoaurinkovoimaloiden taloudelliseen kannattavuuteen, maanhankintaan sekä luvittamiseen. Lisäksi kävimme hankkeessa avointa dialogia kaupunkien, verkkoyhtiöiden sekä eri yhteistyökumppanien kanssa verkkoaurinkovoiman kehittämisestä Suomeen.